Les Polítiques locals de civisme a Europa: exemples de convivència i d'implicació ciutadana

Front Cover
Diputació de Barcelona, Xarxa de Municipis, 2008 - 162 pages

Bibliographic information