Page images
PDF
EPUB

THE

Eclectic Review,

VOL. V. PART 1.

FROM JANUARY, TO JUNE, 1809, INCLUSIVE.

Φιλοσοφιαν δε ου την Στωικην λεγω, ουδε την Πλατωνικην, και την Επικουγειν
τη και Αριστοτελικην, αλλ' όσα ειρηται παρ έκαστη των αιρεσιών τουτων καλως
δικαιοσυνην μετα ευσεβους επιστημης εκδιδασκονία, τουτο συμπαν το ΕΚΛΕΚΤΙΚΟΝ
φιλοσοφιαν φημι.

CLEM. ALEX. Strom. Lib. i.

LONDON:

Printed for LONGMAN, HURST, REES, AND ORME, PATER NOSTER-ROW.
H. Bryer Printer, Bridge-Streel Blackfriars, London,

[ocr errors]

475

[ocr errors]
[ocr errors]

BIOGRAPHY.

MATHRMATICS."

Account of the late Mr. R. Porson 487 Baily's Doctrine of Interešu and An-

Gilpin's Monument of Affection

87 nuities explained

Jones's Essay on the Life and Writings Puissant's Trájté de Topographie,
of Mr. Abraham Booth

383 d'Arpentage, et de Nivellement 408
Meadley's Memoirs of Dr. Paley 529 Sabine's Practical Mathematician,

380
Memoirs of Rev. W. Heudebourck 486

MISCELLANEOUS,
Milner's Life of William Howard

289 Abridgement of Young's Essay on.
Pious Remains of the Rev. J. Moody 490

Humanity to Animals.

Styles's Life of David Brajnerd

95

Address to Christians, on the Duty of a

Whitaker's Life of Saint Neot 309

promoting the Education of Youth 587
DICTIONARIES,

Blair's flints for the Consideration of

Brewster's Edinburgh Encyclopædia 549 Parliament, on supposed Failures of

British Encyclopædia

548 Vaccination, &c.

Edinburgh Medical Dictionary 370 Booth's Introduction to an Analyti.
Encyclopædia Britannica

550

cal Dictionary of the English Lan.
Encyclopædia Londinensis

549
guage

256
Encyclopædia Perthensis,

549 Burnet's Specimens of English Prose
Enfield's New Encyelopædia,

552 Writers, from the Earliest Times to
English Encyclopædia
541 the Close of the 17th Century

554
Good and Gregory's Pantologia

549

Davis's Inquiry into the Symptoms
Gregory's Dictionary of Arts and Sci.

and Treatment of Carditis.

287
518 Fenelon's Dialogues on Eloquence 195

Jamieson's Etymological Dictionary Fernandez's Economy of the Human

of the Scottish Language

446 Blind

384

Pytches's New Dictionary of the En- Fortune's Tables of the National Life

glish Language

81 Annuities

285

Rees's New Cyclopædia

551 High Church Claims exposed, and the

Protestant Dissenters, Methodists,
Armstrong's Elements of the Latin

&c. vindicated; by a Layınan

354

Tongue

282 Highmore's Statement of Objections

Blair's Grainmar of Natural and Ex-

to the Bill for preventing the Spread
perimental Philosophy

585 of the Infection by the Small Pox® 194
Broadhurst's Ailvice to Young Ladies 987

Murray's Answer to 19
Brown's Elements of English Educa-

Letter to the Bishop of London

93

tion

586

Lucas's Travels of Humanius 583

Chambers's Introduction to Arithme Memoirs of an American Lady, with

tic

192 Sketches of Manners and Scenery 165

Furnass's Practical Surveyor

582 Public Disputation of the Students of

Godwin's Mrs. Leicester's School .95 the College of Furt William

193

Joyce's Practical Aritbmetic

89
Puritanism Revived,

585
Key to Ditto

91 Scott Waring's Remarks on Barrow's'
Mavor's Circle of the Arts and Sci- and Nares's Sermons, &c.*, · 416
eiices

187

Sta:e of the Established Church, 586
Marry's. Mentorian Lectures

287

'Thomas's Strictures Subjects
Sandham's Orphan

491

chietly relating to the Established
'Twin Sisters
491

S53
Wennington's Lectures of a Precep

GEOGRAPHY.

tor to his Pupils,

286

Account of Jamaica and its inhabi.

Trial of Letit. Col. Mackelcan, by a

tants,

324

General Court Martial

278

Gell's Geography and Antiquities of
Ithaca

NATURAL PHILOSOPÚY.

Philosophical Transactions of the

HISTÓRY.

Brief Narrative of the Baptist Mission

Royal Society 1807. Part I.

14

in India

94

-1807, Part II.

126

-1908, Part I.

History of France,

343, 435
289

Southey's Chronicle of the Cid Rodri-

-1808, Part II. 511

go Diaz, translated from the Spa.

NATURAL HISTORY.

nish

201 Bakewell's Observations on the Info-

Vaughan's Narrative of the Siege of ence of Soil and Climate on Wool,

Zaragoza

285 with Notes by Lord Somervi le

List OP KECENT PUBLICATIONS, with

qe 3

, Good's Anniversary Oration on the

size and price annexed 102, 197, Structure and Physiology of Plants, 251

293, 390, 494, 590, Jarrold's Anthropologia, or Disserta-

LITERARY IN FORMA CION 99, 196, 292, 389,

tious on the Form and Colour of

492,588. Man,

: 74, 158
of the Missouri througla the Interior
Effect of Evangel cal Preaching 181 Parts of North America

519

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

NUTRY.

The New Testament on the Plan of

Ancient Ballads, selected from Percy's

the late Mr. Evanson 24, 236, 329

Collection, Explanatory Notes 489 Thomson's Diatessaron

484

A Poetical of America 373 Zeal without Innovation, or the Pre-

Reck's Poetic Amusement

383 sent State of Religion anıl Morals

Cainpbell's Gertrude of Wyoming

considered

497

English Bars, and Scotch Reviewers 481

Sermons,

Evance's Poems

382 Barrow's Sermons before the Unitersity
Green's Miscellaneous Poetry

189 of Oxford, on the Translation of the
Holloway's Minor Minstri

499 Scriptures into the Oriental Lani.
Lee's English Translations from the

guiages

262
Greek Authors. , Part' 1. Hesiod 318 Beddome's Twenty Shutt Discourses
Mayne's Siller dan, a Poem?
488 Vol. IIr.

375
Mois's Two First Books of Ovid's Me Bogue's Funeral Serinon, The Life and
tamorphoses in English Verse

"581
Death of a Christian

487

Noyes's Distress, a Pathetic Poem 384 Cooper's Practical and Familiar Ser.

Opie's Warrior's Return

274

mons

368

Ossian's Fingal," retidered into Verse Dudley's Şermon preachel before the

by M'Donald

191 University of Cambridge on the

Poems, by the Rev. George Crabbe 40 Translation of the Scriptures into

Reliques of Robert Burns

393 the Oriental Larguages

135

Sayers's Poems

364. Heudebourck's Funeral Sermon 436

The Family Picture,

231 Hunt's Sermon on the Power of God,

The Kaitoccini,

587 prrached before the Hampshire As-

The Fisher Boy, a Poem

96

The Simpliciad

192 NaresaSermon before the University of

Wood's Poems 'on Various Subjects 587 Oxford, on the Duty and Expediency

Woodley's Church-Yarçł

296 of translating the Scriptures, into

262

POLITICS AND POLITICAL ECONOMY.

the current Languages of the East -

Comber's luquiry into the Stale of Na-

Paley's Sermons

1

tional Sabsistence, as connected

Paliner's Apostolical Directions re-

with the Progress of Wealth and Po-

sprctiug Female Elucation

386

pulation

50

Parsonis's Fast Serinon, 'at feeds 388

Custance's Concise View, oi the Cou-

Repton's Sermon on the Works of Cre.
stitution of England

70 ation, preached for the Boylcan
Hastatus's Arcanum of National De

Lecture

92

fence

96

Sermons and other Discourses, by the

late Rev. Samuel Lavington, of Bide-

THEOLOGY,

ford

An Introduction to the Study of the

Smith's Charge at the Ord'nation of

Holy Seriptures

192

Mr. Bishop, at Ringwood, Hants,

Campbes Walks of l’sefulness

94

with the Introductory Address and

Faber's Gerscral and Vicw' of the Pro- +

*Confession

491
phecies relatiux ta the Conversion

Steinkopft's Eine Predigt, &c. A Ser.
of the Houses of Judah and Israel 219

muo preached at the 'Gerinan Lu-
Hioan's Thoughts on Prophecy 962

theran Chapel in the Savoy

190
Hulbert's Statement of the Religious

Sydney Smith's Two Volumes of Ser.
Opinions of the most enziucnt Par.

459, 357
tics of the British Cheistian Church 290 Wrangham's Sermon before the Unia

Pathers of the English Church, Vol. II. 176

versity of Cambridge on the Trans-

Important Considerations addressed to

lation of the Scriptures into the

a distinguished Female Juralid

Oriental Languages

135

Improved Version of the New Testa- ;

Bient.

TOPOGRAPHY.

24, 236, 329
Kenrick's Exposition of the Historical

Nicholson's Cambrian Traveller'sGuide 386
Books of the New Testament

372

Turner's Collections for the History of
Letter to a Noble Buke, on the Truth

the Towit and Sake of Grantbam,

928

of Christianity

388

with Memoirs of Sir Isaac Newton

Nisbeft on the Mysterious Language

TRAVELS.

of S. Pauf in his Description of the Carr's Caledonian Sketches, or a Tour

Man of Sin..

284 through Scotland in 1807

297

Ryan's Analysis of Wari'y "Errata of Gass's Journal of the Travels of a
the Protestant Bible'

97 Corps of Discovery, from the Mouth
Styles's Vindication of the Matnre and

107

Sunday Papers, aildressed to Youth 98 Porter': Travelling Sketches in Russia

The Influence ot' Religion exeinplified

and Sweden, in 1806-1808 473, 371

in the History of Hlaunah and Sainaei 89

[ocr errors]
[ocr errors]

mons

[ocr errors]

97

[ocr errors]
[ocr errors]

THE

ECLECTIC REVIEW,

For JANUARY, 1809.

Art. I. Sermons, on several Subjects, by the late Rev. William Paley,

D. V. Subdean of Lincoln, and Rector of Bishopswearmouth. 8vo.

pp. 548. Price 10s. 6d. Longman and Co. 1808. WE regard this book in the light of an invitation to at

tend the funeral of one of the most powerful advocates that ever defended the best cause. And if our regret were to be in proportion either to the value of the life which has terminated, or to the consideration of how many instances of such talent so happily applied may be expected hereafter, it would be scarcely less deep than that which we feel for the loss of our most valued friends. But the regret is not required to correspond to this latter consideration ; because the Christian world does not absolutely need a numerous succession of such men. It has been the enviable lot of here and there a favoured individual, to do some one important thing so well, that it shall never need to be done again : and we regard Dr. Paley's writings on the Evidences of Christianity as of so signally decisive a character, that we could be content to let them stand as the essence and the close of the great argument, on the part of its believers; and should feel no despondency or chagrin, if we could be prophetically certified that such an efficient Christian reasoner would never henceforward arise. We should consider the grand fortress of proof as now raised and finished,

-the intellectual capitol of that empire which is destined to leave the widest boundaries attained by the Roman very far behind.

It would seem that the infidels, notwithstanding their perseverance in their fatal perversity, do yet nearly coincide in this opinion of Dr. Paley's writings ; as none of them have presumed to attempt a formal refutation. They are willing to enjoy their ingenuity of cavilling and misrepresenting, their exemption from the restraints of religion, and their transient impunity, under the ignominious and alarming con· VOL V.

B

« PreviousContinue »