Page images
PDF
EPUB

92. Ovoze und Composita, mori, to die, death.

1. Von Naturerscheinungen erhalten das Licht, die Flamme, die Asche, die Kohlen durch voze und mori Personification: Babrius 114, 7 τῶν ἀστέρων τὸ φέγγος οὐκ άло výσnε. Vgl. Claud. B. Get. 248 von einem Kometen: donec in exiguum moriens vanesceret ignem. Vgl. Lenau, Don Juan p. 34: Wär' ich der Lichtstrahl, der aus Abendglut, bis er hinstirbt, auf deinem Antlitz ruht. Ovid. Amor. 1, 2, 11 flammas et vidi nullo concutiente mori, vgl. Shaksp. K. John 4, 1 (Del. p. 70) the fire is dead with grief. Aesch. Αg. 792 συνθνήσκουσα δὲ σποδός προπέμπει πίονας πλού του πνοάς. Arist. Ach. 329 ὀλίγου τ ̓ ἀπέθανον ἄνθρακες Пagráσoto. Oefter werden Blumen und Pflanzen mit dem Παρνάσσιοι. Prädikat sterben" verbunden: Virg. Aen. 9, 435 purpureus veluti cum flos succisus aratro languescit moriens; bei Shaksp. Mids. 1, 1 (Del. p. 15) die Rose: but earthhier happy is the rose distill'd, than that which, withering on the virgin thorn, grows, lives, and dies, in single blessedness. Sonnets 94 (Del. p. 162) the summer's flower is to the summer sweet, though to itself it only live and die. Schiller, Klage der Ceres: Wenn des Frühlings Kinder sterben. Vgl. das Gedicht Rückerts: Die sterbende Blume. Lenau, Gedichte 2 p. 204: Blumen, euch in der krystallnen Vase, fiel ein schönes Loos im Sterben auch. Ibid. p. 234: Für die Kräuter sanftes Sterbgeläute. Lenau, Savonarola p. 42: Wohl stürbe gern in seinem Grame der Strauch, der jene Dornen trug. Lenau, Gedichte 2 p. 365: Einsam verkümmert steht der Strauch, der kahle, hat Regen nur und Sturm und Frost erlebt, stirbt ungeliebt vom süssen Sonnenstrahle. Ibid. 2 p. 57: Sieht man den Wald so tief in Tod versunken. Ibid. p. 153: Die Wälder sind gestorben. stürzten Eichen, die frühentseelten. Mond bescheint die alten Fichten, die sehnsuchtsvoll zum Tod geneigt. Geibel, Juniuslieder p. 23: Es will noch einmal blühen der Wald, bevor er starb. Witzig Plaut. Capt. 3, 4, 117 vae illis virgis miseris, quae hodie in tergo morientur meo. Vom Flusse und der Welle: Petron. Sat. 122

Ibid. 1 p. 243: Es Ibid. 1 p. 36: Der

nec vaga passim flumina per notas ibant morientia ripas. Geibel, Gedichte p. 320: Sie warf mich wie die sterbende Welle hier aus in deine Einsamkeit. Von der Krankheit

Shaksp. All's well 1, 1 (Del. p. 14): I think it would be the death of the king's disease. Ibid. 2, 1 (Del. p. 38) health shall live free and sickness freely die. -- Bion 1, 12 Ivάozei καὶ τὸ φίλαμα, τὸ μήποτε Κύπρις ἀφήσει. Auch auf Städte wird mors übertragen, wie Rutil. Itiner. 1, 415 sagt: Cernimus exemplis oppida posse mori. In diesem Stile bittet das gefallene Berytus um Theilnahme bei Joann. Barbucallus 8, 5 (Jac. Anth. 3 p. 234): ἀλλὰ περιστείχοντες ἐμὰν στοναχήσετε μοῖραν· σπείσατε Βερυτῷ δάκρυα καὶ φθιμένα. Vgl. Jac. Anth. 8 p. 318.

2. Aus dem Gebiete der Zeit wird der Tod des Sommers erwähnt bei Shaksp. Winter's Tale 4, 3 (Del. p. 79): the year growing ancient not yet on summers death, nor on the birth of trembling winter. Vom Frühlinge: Lenau, Gedichte 1 p. 98: Das ist des holden Frühlings Todesstunde. Und an des Lenzes grünem Sterbepfühl weint noch sein Kind, sein liebstes, Philomele. Der Tag wird als sterbend bezeichnet: Plaut. Men. 1, 2, 45 dies quidem iam ad umbilicum est dimidiatus mortuus. Stat. Silv. 4, 6, 3 iam moriente die rapuit me coena. Shaksp. Rich. III 1, 3 (Del. p. 39) long die thy happy days before thy death. Der Schlaf wird der Tod von jedem Lebenstag genannt von Shaksp. Macb. 2, 2 (Del. p. 51): the death of each day's life. Vgl. Schiller, Erwartung: Des Tages Flammenauge bricht im süssen Tod und seine Farben blassen. Lord Byron, Harold 4, 29 parting day dies like the delphin. Von den Minuten Lenau, Albigenser p. 67: Du Folterbank der flüchtigen Minuten, wo man sie weiss zu strecken und zu zerren, zu quälen, bis sie langsam sich verbluten.

[ocr errors]
[ocr errors]

sterben", 2. B.

3. Abstracta erhalten oft das Prädikat die Treue, die Frömmigkeit, der Segen, die gute That, die Ordnung, die Hoffnung, der Zweifel und dergl.: Soph. OC. 611: θνήσκει δὲ πίστις, βλαστάνει δ' ἀπιστία, vgl. Theogn. 647 ἤδη νῦν αἰδὼς μὲν ἐν ἀνθρώποισιν ὄλωλεν, Εur. Phoen. 926 απόλωλεν αλήθει, ἐπεὶ σὺ δυστυχεῖς; Soph. Phil.

1443 ἡ γὰρ εὐσέβεια συνθνήσκει βροτοῖς. Phalar. p. 288 θνήσκει χάρις. Sehr wichtig ist Aesch. Αg. 723 vom ὄλβος: γέρων τέτυκται λόγος, μέγαν τελεσθέντα φωτὸς ὄλβον τεκνοῦσθαι, μηδ' ἄπαιδα θνήσκειν. Shaksp. Winter's Tale 1, 2 (Del. p. 24) one good deed, dying tongueless, slaughters a thousand waiting upon that. Henry IV II, 1, 1 (Del. p. 20) let order die. L. Tieck, Zerbino p. 67: Die Ordnung liegt ebenfalls in den letzten Zügen. Lenau, Savonarola p. 55: Dass auf dem grünen Lebensanger die Freude todt zu Boden fällt. Vgl. Pentad. in der Anth. lat. 241 (Meyer 1 p. 96) occubuit telo violentis ictus Achillis, occubuere simul spesque salusque Phrygum. Vgl. Lenau, Gedichte 1 p. 231: Das Land, bei dessen lockendem Verheissen die Hoffnung oft vom Sterbelager sprang und ihr Panier durch alle Lüfte schwang.

Ovid. epist. ex Pont. 3, 2, 27 tunc igitur meriti morietur gratia vestri, cum cinis absumpto carmine factus ero. Lenau, Albigenser p. 87: Weil Tausende gethan den letzten Hauch, meint Innocenz, der Zweifel thut ihn auch. Die Poesie und das Wort: Arist. ran. 869 ὅτι ἡ ποίησις οὐχὶ συντέθνηκέ μοι. Mosch. 3, 11 ὅτι σὺν αὐτῷ καὶ τὸ μέλος τέθνακε καὶ ὤλετο χωρὶς ἀοιδά. Lenau, Gedichte 2 p. 369: Gieb mir ein wildes Herz, dass mein Gesang auf seiner Bahn vor Schreck nicht sterben dürfe. Vgl. Mosch. 3, 65 πάντα τοι, ὦ βῶτα, ξυγκάτθανε, δῶρα τὰ Μοισᾶν, παρθενικᾶν ἐρόεντα φιλάματα, χείλεα παίδων, ibid. 33 μάλων οὐκ ἔῤῥευσε καλὸν γλάγος, οὐ μέλι σίμβλων, κάτθανε δ' ἐν καρῷ λυπεύ μενον· οὐκέτι γὰρ δεῖ, τῶ μέλιτος τῷ σῷ τεθνακότος, αὐτὸ τρυγᾶσθαι. Mit der letzteren Stelle vgl. Shaksp. Sonn. 1 (Del. p. 117) that thereby beauty's rose might never die. Aesch. Ch. 833 λόγοι πεδάρσιοι θρώσκουσι θνήσκοντες μάτην. Vgl. noch Soph. fr. inc. 65 θνήσκειν καὶ τὰ θεῶν (δῶρα). Bei Shakspere wird to die sehr häufig mit Abstracten verbunden, vgl. noch folgende Stellen: K. John 3, 1 (Del. p. 52): O! if thou grant my need, which only lives but by the death of faith, that need must needs infer this principle, that faith would live again by death of need. Measure for measure 1, 4 (Del. p. 22) so our decrees, dead to infliction, to themselves are dead. Ibid. 2, 2 (Del. p. 38)

the law hath not been dead, though it hath slept. Cymbeline 3, 4 (Del. p. 75): 0, for such means, though peril to my modesty, not death on 't, I would adventure. K. Henry VI

II, 1, 1 (Del. p. 36) and shall these labours, and these honours, die? Ant. and Cl. 4, 2 (Del. p. 98) or I will live, or bathe my dying honour in the blood shall make it live again. Macb. 2, 3 (Del. p. 58) renown, and grace, is dead.

while lust and murder

K. John 4, 1 (Del. p. 67) with his awake my mercy, which lies dead.

[ocr errors]

K. Rich. II 2, 1 (Del. p. 96) mine honour lives when his dishonour dies. Geibel, Neue Gedichte p. 66: Da neigt ihr Haupt und starb die deutsche Ehre. Sonnets 101 (Del. p. 165) o truant Muse! what shall be thy amends for thy neglect of truth in beauty dyed? Lucrece 24 (Del. p. 57) pure thoughts are dead and still, wake, to stain and kill. innocent prate he will Tit. Andr. 5, 1 (Del. p. 84) let not your sorrow die. Ibid. 5, 3 (Del. p. 94) die, die, Lavinia, and thy shame with thee; and with thy shame thy father's sorrow die. K. Henry IV II, 1, 3 (Del. p. 32) grant, that our hopes, yet likely of fair birth, should be still-born. K. Rich. II 2, 1 (Del. p. 38) live in thy shame, but die not shame with thee. Henry V 1, 1 (Del. p. 20) but that his wildness, mortified in him, seem'd to die too. Much ado 5, 1 (Del. p. 77) and so dies my revenge. Temp. 2, 1 (Del. p. 44) for else his project dies. Measure for M. 5, 1 (Del. p. 100) and must be buried but as an intent that perish'd by the way. Vgl. Tieck, Fortunat p. 471: Man bringt 'nen frischen graden Wunsch ins Haus und muss als Leichnam ihn zurücke schleppen. Tw.-night 1, 1 (Del. p. 11) that, surfeiting, the appetite may sicken and so die. Ibid. 1, 5 (Del. p. 27) Lady, you are the cruell'st she alive, if you will lead the graces to the grave, and leave the world no copy. what life is in that to be the you like it 2, 6 (Del. p. 47) thy thy powers. Timon 2, 2 (Del. p. 38) there will little learning die then, that day thou art hanged. In seinem individualisirenden Stile personificirt Shaksp. durch ,,Ertrinken": Troil. and Cress. 1, 1 (Del. p. 14) when I do tell thee, there my

Much ado 2, 2 (Del. p. 31) death of this marriage. As conceit is nearer death than

hopes lie drown'd. Ant. and Cleop. 2, 7 (Del. p. 65) in thy vats (des Bacchus) our cares be drown'd.

4. Auf Gegenstände mechanischer Art angewandt dient výozev dem Ausdrucke des Komischen bei Arist. ran. 985: τὸ τρυβλίον τὸ περυσινὸν τέθνηκέ μοι (,, der Topf wird wie eins der Familienglieder betrauert, wenn er gestorben ist" Kock). Vgl. Martial. 1, 18, 8 amphora non meruit tam pretiosa mori (indessen vom Falernerweine gesagt, der durch Beimischung einer schlechten Sorte verdorben wird). Vom Schilde des Hector sagt Hecuba bei Eur. Troad. 1223: ov τ', ὦ ποτ' οὖσα καλλίνικε μυρίων μήτερ τροπαίων, Ἕκτορος φίλον σάκος, στεφανοῦ· θανεῖ γὰρ οὐ θανοῦσα σὺν νεκρῷ. In Bezug auf Monumente sagt Auson. ep. 34: miramur periisse homines, monimenta fatiscunt, mors etiam saxis nominibusque venit.

« PreviousContinue »