Page images
PDF
EPUB

fratres, quos studium cunctos evigilavit idem. Cetera turba palam titulos ostendit apertos et sua detecta nomina fronte gerit. Vgl. ib. 8, 11. Sehr anziehend ist der Ausdruck Ovid. Trist. 2, 241: Illa quidem fateor frontis non esse severae scripta. Diese Stellen und Trist. 1, 7, 33. 34 rechtfertigen es, dass G. Bernhardy, wie Garcke zu Horat. 1, 7, 7, p. 25 seiner Quaestiones erwähnt, in dieser Horazischen Stelle unter frons die Stirn des Buches versteht.

[blocks in formation]

Dem Kaukasus werden Schläfe zugeschrieben von der kühnen Sprache des Aeschylus, Prom. 743: πρὶν ἂν πρὸς αὐτὸν Καύκασον μόλῃς, ὁρῶν ὕψιστον, ἔνθα ποταμὸς ἐκφυσᾷ μένος κροτάφων ἀπ' αὐτῶν. Ebenso kommt bei Philiades Meg. Jac. Anth. 1, 80) vor ὑπὸ κροτάφοις Ἑλικῶνος.

2. Sehr anziehend sind die verwandten Ausdrücke πολιοκρόταφον γῆρας und φροντίδες πολιοκρόταφοι. Den ersteren braucht Bacchylides fr. 3 (Bergk p. 821): Παύ ροισι δὲ Ανατῶν τὸν ἅπαντα χρόνον δαίμων ἔδωκεν πράσσοντας ἐν καιρῷ πολιοκρόταφον γῆρας ἱκνεῖσθαι, πρὶν ἐγκύρσαι δίᾳ. Den andern Ausdruck braucht Paulus Silent. 75, 2 (Jac. Anth. 4 p. 71). Vgl. zu der ersten der beiden Stellen Catull. 61, 161: usque dum tremulum movens cana tempus anilitas omnia omnibus annuit.

6. Ὀφρύς, supercilium, brow.

1. Naturgegenständen, wie Hägeln und Bergen, wird ὀφρύς und supercilium zugeschrieben, Homer. Il. 20, 151 ἐπ' ὀφρύσι Καλλικολώνης, Pind. Οl. 13, 106 τὰ ἐπ' ὀφρύν Παρνασίᾳ, von Bergen auch Virgil. G. 1, 108, supercilio clivosi tramitis undam elicit. Mit diesen Wendungen mag man die Sophokleische Stelle Ant. 831 vergleichen, wo es von der Niobe, die in einen stets weinenden Felsen am Berge Sipylos nach der Sage verwandelt war, heisst: τέγγει ὑπ ̓ ὀφρύσι παγκλαύτοις δειράδας. Ebenso in der latein. Prosa, vgl. For- cellini. Von Flussrändern kommt ὀφρύς häufig vor, Apoll. Arg. 1, 178 ἐπ' ὀφρύσιν αἰγιαλοιο. 4, 1300 καλὰ νάοντος

ἐπ' ὀφρύσι Πακτωλοῖο.

In diesen Wendungen ist keine Personification, wohl aber bei Arist. nub. 573, wo die Wolken den Athenern sagen: εἶτα τὸν θεοῖσιν ἐχθρὸν βυρσο δέψην Παφλαγόνα ἡνίχ ᾑρεῖσθε στρατηνόν, τὰς ἀφρῖς σνήγομεν.

Schön ist die Personification des Landes Italien durch brow bei L. Byron, Child Harold's pilgrimage 4, 42: Italia! oh Italia! thou who hast the fatal gift of beauty, which become a funeral dower of present woes and past, on thy sweet brow is sorrow plough'd by shame.

2. Städte haben ohne Personification das Epitheton ὀφρυόεις schon bei Homer. Ἴλιος ὀφρυόεσσα ΙΙ. 22, 411; Ἴλιος ὀφρυόεσσα κατήριπεν epigr. inc. in Jac. Anth. 4, p. 110. Orakel bei Herodot. 5, 92, 2: οἳ περὶ καλὴν Πειρήνην οἰκεῖτε καὶ ὀφρυόεντα Κόρινθον. Shakspere Κ. John 2, 1 (Del. p. 26): our cannon shall be bent against the brows of this resisting town. Bei Shakspere heisst die Nacht black - brow'd, Romeo 3, 2 (Del. p. 76) Mids. 3, 2 (Del. p. 59); vgl. K. John 5, 6 (Del. p. 99): here walk 1, in the black brow of night.

3. Abstracta bekommen durch οφρύς persönliche Gestalt. Mythologisch in dem Hymnus auf die Nemesis sagt Mesomedes v. 12 (Jac. Anth. 3, 6) νεύεις δ ̓ ὑπὸ κόλπον ἀεὶ κάτω ὀφούν. Vgl. Strato 2, 5 (Jac. Anth. 3 p. 68) ἀλλ' ἱλαραῖς Χαρίτεσσι μεμιγμένον ἡδὺν Ἔρωτα καὶ Βρόμιον· τούτοις δ ̓ ὀφρύες οὐκ ἔπρεπον. Bei Aristophanes Ran. 922 werden von Euripides die Worte des Aeschylus ῥήματα ὀφρᾶς ἔχοντα genannt, womit Antipater Thess. 57, 1 (Jac. Anth. 2, p. 110) zu vergleichen ist, ὁ τραγικὸν φώνημα καὶ ὀφρυόεσσαν ἀοιδὴν πυργώσας στιβαρῇ πρῶτος ἐν εὐεπίῃ Αισχυλος Εὐφορίωνος, wozu Jac. 8, p. 335 Plutarch p. 68 D. anführt: ὁ κινῶν ἐν παιδιᾷ λόγον, ὀφρὺν ἀνασπῶντα καὶ συνιστάντα τὸ πρόςωπον. Babrius 95, 57 sagt von dem Fuchse: ἡ δ ἀναιδείης ὀφρὶν ἐχοῦσα καὶ μέτωπον εἱστήκει. Von Shakspere wird brow der Gnade, der Offenheit, der Gerechtigkeit, dem Weh, dem Schrecken, der Verschwörung zugeschrieben, vgl. Macb. 4, 3 (Del. p. 100): though all things foul would wear the brows of grace, yet grace must still look so.

K. Ja 3, 1 (Del p. 53, and make a ria on the gentle brow of true sincerity. Henry IV. I, 4, 3 Del p. 92) by ta fare, this seeming brow of justice. Hamlet 1. 2 (Del. p. 21, our widle kingdom to be contracted in oze brow of K. Join 5, 1 (Del. p. 87): outface the brow of bragging horror. Jul. Caes. 2, 1 (Dei. p. 38): o Conspiracy! shamet thou to show thy dangerous brow by night?

[ocr errors]

7. Πρόςωπον. face, visage.

1. Naturgegenständen wird ein Antlitz zugeschrieben, in mythologischem Sinne dem Monde von Soph. fr. 786 (Nauck p. 253) in einem herrlichen Vergleiche: úção σɛlýrys ď ὄψις εὐφρόνας δύο στῆναι δύναιτ' ἂν οἴποτ ̓ ἐν μορφῇ μια, ἀλλ ̓ ἐξ ἀδήλου πρῶτον ἔρχεται νέα πρόςωπα καλλύνουσα zai aizgovuévy, womit Virg. Georg. 1, 430 zu vergleichen, WO es von der Luna heisst: at si virgineum suffuderit ore ruborem, ventus erit. Praxilla fr. 1 (Bergk) záhotov μèv ἐγὼ λείπω φάος ἠελίοιο, δεύτερον ἄστρα φαεινὰ σεληναίης TE πQоÇOπOV. Schiller, Erwartung: Still hebt der Mond sein strahlend Angesicht. Im Sinne der Mythologie sagt Shaksp. Mids. 1, 1 (Del. p. 20): to-morrow - night when Phoebe doth behold her silver visage in the wat'ry glass, dagegen rein personificirend Rich. II. 2, 4 (Del. p. 55): the pale-fac'd moon looks bloody on the earth; Henry IV. I, 1, 3 (Del. p. 31): to pluck bright honour from the pale - faced moon; Ant. and Cl. 4, 9 (Del. p. 109) be witness to me, o thou blessed moon, when men revolted shall upon record bear hateful memory, poor Enoborbus did before thy face repent. Von der Sonne Ovid. Fast. 2, 785: condere iam vultus sole parante suos; Göthe, der Fischer: Labt sich die liebe Sonne nicht, der Mond sich nicht im Meer? kehrt wellenathmend ihr Gesicht nicht doppelt schöner her? In mythologischem Sinne sagt Shaksp. Tit. Andr. 2, 5 (Del. p. 44), as Titan's face blushing to be encounter'd with a cloud, rein personificirend Henry V. 4, 1 (Del. p. 85) you may as well go about to turn the sun to ice with fanning in his face with a peacock's feather. Ueberaus schön Winter's tale 4, 3 (Del. p. 91) the

[ocr errors]

self same sun, that shines upon his court, hides not his visage from our cottage, but looks on alike; Venus and Adonis 1 (Del. p. 7) even as the sun with purple-colour'd face had ta'en his last leave of the weeping morn. Mit Anknüpfung an griech. Vorstellungen Göthe Iphig. 1, 3: Du wendest schaudernd dein Gesicht, o König; so wendete die Sonn' ihr Antlitz weg und ihren Wagen aus dem ew'gen Gleise. Geibel, Brunhild p. 160: Nun kehrt die Sonne selbst ihr Antlitz von der thatenlosen Erde und birgt ihr strahlend Aug' auf immerdar in Finsterniss. Ein Antlitz haben die Sterne: Ovid. Trist. 4, 3, 9 redet sie an: inque meam nitidos dominam convertite vultus. Shaksp. Lucrece 218 (Del. p. 100) and little stars shot from their fixed places, when their glass fell wherein they view'd their faces. Göthe, Gesang der Geister über den Wassern: , und in dem glatten See weiden ihr Antlitz alle Gestirne." Vom Lichte Himer. Or. III p. 426 bei Bergk poet. lyr. p. 691 (ed. I) χαῖρε φίλον φάος χαρίεντι μεidióov πgoσάл, ein Fragment des Anacreon, wahrscheinlich an eine Person gerichtet, wie Sappho fr. 1 (Bergk) die Aphrodite anredet ὦ μάκαιρα, μειδιάσαισ ̓ ἀθανάτῳ προσώπῳ. Oefter bei Shaksp. das Angesicht des Himmels und der Erde: In höchst empfundener Weise sagt Hamlet zu seiner Mutter Shaksp. Haml. 3, 4 (Del. p. 100): Heaven's face doth glow, yea, this solidity and compound mass with tristful visage as against the doom is thougt-sick at the act. K. Lear 3, 4 (Del. p. 81) swore as many oaths as I spake words and broke them in the sweet face of heaven. Romeo 3, 2 (Del. p. 76) and he will make the face of heaven so fine; Makb. 4, 3 (Del. p. 99), new sorrows strike heaven on the face; schwülstig, weil Marokko spricht, Merch. of Ven. 2, 7 (Del. p. 46) the watry kingdom, whose ambitious head spits in the face of heaven. Love's labour's 1. 3, 1 (Del. p. 34) by the favour, sweet welkin, I must sigh in the face. Das Antlitz der Erde: Makb. 2, 4 (Del. p. 62) is 't night's predominance or the day's shame, that darkness does the face of earth entomb, when living light should kiss it? Timon of Ath. 4, 3 redet die Erde an: teem with new monsters, whom thy upward face hath to the marbled mansion all above never

Hense, Poet. Pers.

[ocr errors]

2

presented. Tit. Andr. 3, 1 (Del. p. 46) and keep eternal spring-time on thy face. Henry IV I, 2, 4 (Del. p. 49) if manhood, good manhood be not forgot upon the face of the earth, then am I a shotten herring. Von den Kreidefelsen der englischen Küste, K. John 2, 1 (Del. p. 26) together with that pale, that white-faced shore, whose foot spurns back the ocean's roaring tides. Von England sagt Buckingham in Rich. III 3, 7 (Del. p. 90): this noble isle his' want her proper limbs her face defac'd with scars of infamy. Vgl. ibid. 3, 4 (Del. p. 68) then thousands bloody crowns of mother's sons shall ill become the flower of England's face. Vgl. Ovid. Met. 1, 6 unus erat toto naturae vultus in orbe. Das Antlitz des Meeres: Himer. bei Phot. p. 614 Cópov ἔχει τὸ πρόσωπον τῆς θαλάττης, ὅταν ἀγριαίνῃ ταρασσομένη. uév. Virg. Aen. 5, 848 salis placidi voltus; vgl. Ovid. Met. 8, 738, interdum faciem liquidarum imitatus aquarum flumen eras. Shaksp. Tit. Andr. 3, 1 (Del. p. 53), if the wind rage, doth not the sea wax mad threat'ning the welkin with his big-swoln face. Vom Winde: Shaksp. Romeo 1, 4 (Del. p. 38) turning his face to the dew-dropping south. Erwähnt seien die Städte, welche bei Arist. pac. 533 mit einander sprechen und lachen, obwohl ihre Gesichter furchtbar zerschlagen sind (καὶ ταῦτα δαιμονίως ὑπωπιασμέναι). Hiermit vgl. die βουλή Ar. eq. 646: ἡ δὲ (βουλή) εὐθέως τὰ πρόσωπα διεγαλήνισεν, und den δῆμος ibid. 394: ἕως ἂν ζῇ, τὸ βουλευτήριον καὶ τὸ τοῦ δήμου πρόσωπον μακκοᾷ καθήμενον.

2. Der Zeit wird ein Antlitz zugeschrieben: Geibel, Juniuslieder p. 85: Wohl schwillt mir hoch die Brust mit raschem Klopfen, seh' ich, im Angesicht des Schweisses Tropfen, die junge Zeit, wie sie gewaltsam ringt. Vgl. K. Roderich p. 21. Ebenso dem Winter, der Nacht: Ovid. Trist. 3, 11, 9 at cum tristis hiems squalentia protulit ora. Shaksp. Much ado 5, 4 (Del. p. 84) what's the motter, that you have such a February face, so full of frost, of storm and cloudiness. Der Nacht: Shaksp. Venus and Adonis 129 (Del. p. 32) for by this black - fac'd night, desire's foul nurse. Sonnets 27 (Del. p. 130) presents thy shadow to my sightless view, which, like a jewel hung in

« PreviousContinue »