Page images
PDF
EPUB

conatur Blaesus. 19. Legatio ad Principem. 20. Recrudescit seditio. 21. Blaesus frustra obnititur, 22. Vibuleni fallaci facinore paene oppressus. 23. Tribuni mil. pulsi. Lucillius caesus. 24. Drůsus seditioni sedandae missus a Tiberio. 25. Drusus litteras Tiberii recitat. 26. Militum postulata differt. Clamor. 27. Hinc tumultus acrior. Lentuli periculum. 28. Lunae defectio seditiosos terret, nec deest occasioni Drusus. 29. Miles ponit ferociam. 30. Capita tumultus caesa. Legiones hibernis suis redditae. 31. Gravior oritur seditio legionum octo Germanicarum. 32. Saevitia in centuriones. Chaereae facinus. 33. Germanicus Caesar ad legiones e Gallia properat: 34. quas ad fidem cohortatur. 35. Eae querelas promunt: pars imperium offerunt acriter abnuenti. 36. Remedia quaesita. 37. Oblata missio et pecunia: sic paullum oppressa seditio. 38. Vexillarii turbant : quos fortiter coercet Mennius. 39. Denuo legg. I. et XX. turbant. Caesari vim, Planco mortem intentant. 40. Germanicus, filio et uxore dimissis, 41, neiliti poenitentiam iniicit, 42. 43. tum eum facunda oratione alloquitur. 44. Mutati poenas in se ultro por 'unt: noxios ipsi puniunt. Centuriones novi suffecti. 45. In turbidos adhuc vis paratur. 46. Trepidae urbis rumores. 47. Tiberius iter simulat. 48. Germanici minae. 49. Miles suos turbatores ipse caedit. 50. Furorem expiaturi, in hostem eunt. Marsi oppressi. 51. Tanfanae templum dirutum. Insidiae in reditu irritae. 52. Tiberius maligne laudat Germanicum. 53. Iuliae mors et mores. Gracchus caesus. 54. Sodales Augustales instituuntur. Histrioniae turbae.

55. Proximo anno in Cattos excursus. Arminius. Segestes. 56. Catti improviso oppressi. Mattium incensum. 57. Segestem obsessum liberat Germanicus. 'Vxor Arminii capta. 58. Segestis oratio. Segestes cum suis benigne habitus. 59. Arminius in eum et Ro.

[merged small][ocr errors][merged small]

manos invehitur., 60. Cherusci aliique populi rebel-
lant. Bructeri fusi. 61. Monumenta cladis Variande.
62. Reliquiae illius cladis tumulatae, improbante Tin
berio. 63. Pugna cum Arminio. 64. Caecinam loco
iniquo aggreditur Arminius intrepidum. 65. Milites
consternati. Caecinae somnium infaustum. Caesi
paene Romani. 66. Panicus terror ut repressus. 67.
Consilium Caecinae de recessu. 68. Felix eruptio.
Germanorum clades. 69. Agrippinae viriles curae
Tiberium offendunt. 70. Legiones aestu maris cum pe-
riculo revectae. 71. Segimerus in deditionem acceptus.
Exercitus damna suppleta. 72. Tiberii ficta modestia.
Lex maiestatis revocata, 73. et in minimis quibusdam
exercita. Delationum pestis ingruit. 74. Marcellus
maiestatis postulatus. In eum ira Tiberii incautior.
75. Tiberii liberalitas. 76. Tiberis inundatio. Achaia
et Macedonia levatae. Drusi munus. 77. Theatri li-
centia coercita. 78. Templum Augusti. _Centesima.
79. An aquae Tiberi subducendae. 80. Tiberius cur
praesides raro mutarit. 81. Comitiorum confusa
ratio.

Haec fere biennio gesta,
SEX. POMPEIO ET SEX. APPVLEIO, Coss.
NERONE CLAVDIO DRVSO CAESARE ET

C. NORBANO, Coss.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Vrbem Romam a principio Reges habuere. Libertatem et Consulatum L. Brutus instituit. Dictaturae ad tempus sumebantur: neque Decemviralis potestas ultra biennium, neque Tribunorum militum consulare ius diu valuit. Non Cinnae, non Sullae longa dominatio; et Pompeii Crassique potentia cito in Caesaren, Lepidi atque Antonii arma in Augustum cessere: qui cuncta, discordiis civilibus fessa, nomine Principis sub imperium accepit. Sed veteris populi

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors]

Rom. prospera vel adversa claris scriptoribus memorata sunt; temporibusque Augusti dicendis non de. fuere decora ingenia, donec gliscente adulatione de terrerentur. Tiberii Caiique et Claudii ac Neronis res, fiorentibus ipsis, ob metum falsae; postquam occiderant, recentibus odiis compositae sunt. Inde con. silium mihi, pauca de Augusto et extrema tradere, mox Tiberii principatum et cetera; sine ira et studio, quorum caussas procul habeo.

II. Postquam, Bruto et Cassio caesis, nulla iam publica arma, Pompeius apud Siciliam oppressus, exutoque Lepido, interfecto Antonio, ne Iulianis quidem partibus nisi Caesar dux reliquus: posito Triumviri nomine, Consulem se ferens, et ad tuendam plebem Tribunicio iure contentum; ubi militem donis, populum annona, cunctos dulcedine otii pellexit, in. surgere paullatim, munia Senatus, magistratuum, legum in se trahere, nullo adversante; cum ferocissimi per acies aut proscriptione cecidissent, ceteri nobi, lium, quanto quis servitio promptior, opibus et honoribus extollerentur, ac novis ex rebus aucti tuta et praesentia, quam vetera et periculosa mallent. Neque provinciae illum rerum statum abnuebant, suspecto Senatus populique imperio, ob certamina potentium et avaritiam magistratuum; invalido legum auxilio, quae vi, ambitu, postremo pecunia turbabantur.

III. Ceterum Augustus, subsidia dominationi, Claudium Marcellum, sororis filium, admodum adu. lescentem, Pontificatu et curuli Aedilitate; M. Agrippain, ignobilem loco, bonum militia et victoriae son cium, geminatis consulatibus extulit: mox, defuncto Marcello, generum sumpsit: Tiberium Neronem et Claudium Drusum, privignos, imperatoriis nomini. bus auxit, integra etiam tum domo sua, nam genitos Agrippa, Cạium ac Lucium, in familiam Caesarum

1

induxerat; nec dum posita puerili praetexta, Principes Iuventutis appellari, destinari Consules, specie recusantis flagrantissime cupiverat. Vt Agrippa vita concessit, L. Caesarem, euntem ad Hispanienses exercitus, Caium, remeantem Armenia et vulnere invalidum, mors fato propera vel novercae Liviae dolus abstulit; Drusoque pridem exstincto, Nero solus e privignis erat: illuc cuncta vergere: filius, collega imperii, consors Tribuniciae potestatis adsumitur, omnisque per exercitus ostentatur; non obscuris, ut antea, matris artibus, sed palam hortatu. Nam senem Augustum devinxerat adeo, uti nepotem unicum, Agrippam Postumum, in insulam Planasiam proiiceret, rudem sane bonarum artium et robore corporis stolide ferocem, nullius tamen flagitii compertum. At hercule Germanicum, Druso ortuni, octo apud Rhenum legionibus imposuit, adscirique per adoptionem a Tiberio iussit; quamquam esset in domo Tiberii filius iuvenis; sed quo pluribus munimentis insisteret. Bellum ea tempestate nullum, nisi adversus Germanos, supererat; abolendae magis infamiae, ob amissum cum Quinctilio Varo exercitum, quam cupidine proferendi imperii aut dignum ob praemium. Domi res tranquillae; eadem magistratuum vocabula: iuniores post Actiacam victoriam, etiam senes plerique inter bella civium nati. quotusquisque reliquus, qui rem publicam vidisset?

1V. Igitur verso civitatis statu, nihil usquam prisci et integri moris: omnes, exuta aequalitate, iussa Principis adspectare; nulla in praesens fornidine, dum Augustus aetate validus seque et domum et pacem sustentavit. Postquam provecta iam senectus aegro et corpore fatigabatur, aderatque finis et spes novae: pauci bona libertatis incassum disserere: plures bellum pavescere, alii cupere: pars multo maxima imminentis dominos variis rumoribus

1

differebant: trucem Agrippam et ignominia accensum non aetate, neque rerum experientia, tantae inoli parem: Tiberium Neronem maturum annis, spectatum bello, sed vetere atque insita Claudiae familiae superbia ; multaque indicia saevitiae, quamquam premantur, erumpere. Hunc et prima ab infantia eductum in domo regnatrice: congestos iuveni consulatus, triumphos: ne iis quidem annis, quibus Rhodi, specie secessus, exsulem egerit, aliquid quam iram et simula. tionem et secretas libidines meditatum. Accedere matrem muliebri impotentia: serviendum feminae, duo. busque insuper adulescentibus, qui rem publicam interim premant, quandoque distrahant.

V. Haec atque talia agitantibus, gravescere va. letudo Augusti: et quidam scelus uxoris suspecta. bant. Quippe rumor incesserat, paucos ante menses Augustum, electis consciis et comite uno, Fabio Maximo, Planasiam vectum ad visendum Agrippam: multas illic utrimque lacrimas et signa caritatis; spemque ex eo, fore ut iuvenis penatibus avi redderetur. Quod Maximum uxori Marciae aperuisse, illam Liviae: gnarum id Caesari: neque multo post exstincto Maximo, (dubium an quaesita morte,) auditos in funere eius Marciae gemitus, semet incusantis, quod caussa exitii marito fuisset. Vtcunque se ea res habuit, vixdum ingressus Illyricum Tiberius, properis matris litteris accitur: neque satis compertum est, spirantem adhuc Augustum apud urbem Nolam, an exanimem repererit. acribus namque custodiis domum et vias sepserat Livia: laetique interdum nuntii vulgabantur, donec, provisis quae tempus mo. vebat, simul excessisse Augustum et rerum potiri Neronem, fama eadem tulit.

VI. Primum facinus novi principatus fuit Postumi Agrippae caedes: quem ignarum inermumque, quamvis firmatús animo, centurio aegre confecit **

[ocr errors]

1

[ocr errors]
« PreviousContinue »