Strabonis Geographica, Volume 1

Front Cover
Prostat in Libreria F. Nicolai, 1852 - Geography, Ancient
 

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 245 - Ρήνον παντός από τον Λίγηρο; πόταμου και τον 'Ροδανον, κα&' δ οννάπτει προς το Λονγδοννοΐ από της πηγής κατενεχ&εις ό 'Ροδανός, ταύτης δε της χώρας τα μεν άνω μέρη τα προς ταϊς πηγαΐς των ποταμών, τον τε 'Ρήνον και τον 'Ροδανον, μέχρι μέσον σχεδόν τι των πεδίων νπό τω Λονγδούνω τέτακται,...
Page 260 - Λίγνσιν άποκεκλεικόσι τάς εις την Ίβηρίαν παρόδους τάς δια της παραλίας και γαρ και κατά γήν και κατά &άλατταν έλήζοντο και τοσούτον Ισχύον, ώστε μόλις στρατοπέδοις μέγα- 20 λοις πορευτήν είναι την όδόν. όγδοηκοστόν δ...
Page 262 - Καίσαρ τη καταλύσει των ληστών την κατασκευήν των οδών, όσην οίον τ ην ου γαρ δυνατόν πανταχού βιάσασ&αι την φύσιν δια πετρών και κρημνών εξαίσιων, των μεν υπερκειμένων της όδοϋ, των δ' ΰποπιπτόντων, ώστε και μικρόν εκβάσιν άφυκτον είναι τον κίνδυνον, εις φάραγγας άβύσαους του...
Page 344 - Αχαιών, μεταπεμφ&ήναι δε κατά μίσος το προς Ταραντίνονς των Αχαιών, των έκπεσόντων εκ της Λακωνικής, ίνα μη Ταραντΐνοι γειτνιώντες έπιπηδήσαιεν τφ τόπω. δνεΐν δ' ούσών πόλεων, του Μετααοντίον εγγυτε'ρω ' τον Τάραντος, πειαΰ^πιι τους άφιγμί^.
Page 401 - Άχίλλειος δρόμος, άλιτενης χερρόνησος' εστι γαρ ταινία τις οσον χιλίων σταδίων μήκος επι την εω , πλάτος δε το μέγιστον δνεΐν σταδίων, ελάχιστον τεσσάρων πλε&ρων, διέχονσα της έκατέρω&εν του αύχενος ηπείρον σταδίονς εξήκοντα, αμμωδης, νδωρ εχονσα όρνκτόν κατ,ά μεσην δ...
Page 429 - Πίνδον και της άνω Μακεδονίας τα δε λοιπά οι τε υπό τη Έστιαιώτιδι νεμόμενοι τα πεδία, καλούμενοι δε Πελασγιώται, συνάπτοντες ήδη τοις κάτω Μακεδόσι, κάί οι εφεξής ' τα μέχρι Μαγνητικής παραλίας εκπληρονντ(ς χωρία, χάντανθα δ...
Page 354 - ... άναστρέψαι, μηδέν έχοντας περιττότερον φράζειν των φαινομένων τοις πόρρω&εν άφορώσι. νομίζειν δ' εκ της τοιαύτης όψεως πολλά μυϋ-ενεσ&αι, χαι μάλιστα οΐά φασί τίνες περί Εμπεδοκλέους , ότι χα&άλοιτο εις τον 1.
Page 199 - των πλημμνρίδων και των άμπώτεων - παλιρροεΐν γαρ φάναι την &άλατταν δια το τάς άκρας ύψηλάς τε και τραχείας εΐναι, δεχομε'νας τε το κυμα σκληρώς και άνταποδιδονσας *τϊ] Ιβηρία* - τάναντία γαρ &ινώδεις είναι και ταπεινάς τάς πλείστας, όρ&ώς λεγων. 4. Ή δ...
Page 190 - Καρτηία κήρνκας δεκακοτύλους καί πορφύρας φασίν εν δε τοΐς εξωτεροις τόποις και μείζους όγδοήκοντα μνών την σμύραιναν και τον γόγγρον, ταλαντιαΐον δε τον πολύποδα, διπήχεις δε τάς τεν&ίδας καΐ τά παραπλήσια.
Page 373 - Ίτάλίαν, και δεύτερος οντος πόλεμος προς Καρχηδονίους συνέπεσε, και μετ' ου πολύ τρίτος, εν ω κατεσκάφη Καρχηδών άμα, 8ε την τε Λιβύην εσχον 'Ρωμαϊοι και της Ιβηρίας, όσον άφείλοντο των Καρχηδονίων, συνενεωτίρισαν δε τοις Καρχηδονίοις οι...

Bibliographic information