Page images
PDF
EPUB

On the sight of a grave digged up. VIII. Ad conspectus sepulchri effossi.

THE earth, as it is a great devourer, so also it is a great preserver too: liquors and fleshes are therein long kept from putrifying; and are rather heightened in their spirits, by being buried in it: but, above all, how safely doth it keep our bodies for the Resurrection : We are here but laid up for custody. Balms, and sere-cloths, and leads cannot do so much, as this lap of our common Mother: when all these are dissolved into her dust, as being unable to keep themselves from corruption, she receives and restores her charge. I can no more withhold my bod

from the earth, than the earth can withhold it from my Maker.

O God, this is thy cabinet or shrine, wherein thou pleasest to lay up the precious relics of thy dear Saints, until the Jubilee of Glory: with what confidence £ mvself to this sure reposition, while I know thy wordjust, thy power infinite!

TERRA, uti magnus rerum heluo, ita et fidissimus earundem custos et conservator merito audit: in cujus visceribus liquores, sed et carnes quaedam, diu a putredine vindicantur; inibique reconditorum spiritus magis exaltari solent et educi fortiores: praecipue vero, quam tuto servat corpora hacc nostra in illum Resurrectionis diem! Custodiendi, nempe, nos istic reponimur. Balsami, cerata lintea, capsulae plumbea non ita fideliter hoc praestant, ac communis iste Matris sinus: ubi omnia haec in suum pulvercm reciderint, quippe qua non possunt semet a sui dissolutione liberare, illa recipit restituitoue chara haec pignora. Neque magis potero ipse cor: # £ à £ detinere, quam terra illud detinere potest a manu Creatoris.

O Deus, haec arcula tua est scriniumve sacrum, in quo preciosas Sanctorum tuorum reliquias, usque ad ultimum Gloriae Jubilaeum, servarivoluisti: quam me fidenter commendare ausim tutissimae huic repositioni, qui certo norim, et verbum tuum esse justum, et potentiam infinitam !

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

judgments; whereas, the carnal mind is stubborn and remorseless. All metals are but earth; yet some are of finer temper than others: all hearts are of flesh; yet some are, through the power of grace, more capable of spiritual apprehensions.

O God, we are such, as thou wilt be pleased to make us. Give me a heart, that may be sound for the truth of grace, and melting at the terrors of thy Law; I can be for no other than thy sanctuary on earth, or thy treasury of heaven.

dolorem timoremaue resolvitur; ubi, carnalis animus obstinaté firmus est, salutarisque poenitentiae haud parum incapax. Quid nisi terra est quodcunque demum metallum; est tamen aliud alio nobilius: cor omne caro est; hoc tamen illo, virtute inoperantis gratiae, impressionis spiritualis capacius.

O Deus, tales nos sumus, quales tu facere voluisti. Da mihi cor, obsecro, quoad veritatem gratiae syncerum solidumque, terroribus verö Legis tua: haud difficulter fusile; ita, obrysi metalli instar aptus ero, et sanctuario tuo in terris, et gazophylacio in coelis.

On the sight of a pitcher carried.

THUs, those, that are great and weak, are carried by the ears, up and down, of flatterers and parasites: thus, ignorant, and simple hearers are carried, by false and miszealous teachers. Yet, to be carried by both ears is more safe, than to be carried by one. It argues an empty pitcher, to be carried by one alone. Such are they, that, upon the hearing of one part, rashly pass their sentence, whether of acquittal or censure. In all disquisitions of hidden truths, a wise man will be led by the ears, not carried; that implies a violence of passion, over-swaying judgment: but, in matter of civil occurrence and unconcerning rumour, it is good to use the ear, not to trust to it.

[ocr errors][merged small]

QUI loco potentes sunt, parum valentes judicio, facilè hacillac, ab adulatoribus et parasitis, hoc lanè modo, auribus gestari so£ : ita, ignari simplicesque auditores, a falsis et malê-zelosis doctoribus miserè circumvehuntur. At sane, utrāque aure, quâm unā portari tutius est. Vacuam planè ollam arguit, unâ ferri aure, Ejusmodi sunt praeproperi illi judices, qui, parte unā auditä, sententiam, sive absolutionis sive damnationis, temeré ferre non dubitant. In omniveritatis abstrusae disquisitione, vir sapiens duci auribus, non gestari sustinet; nimirum hoc violentum quendam passionis impetum arit, quo recta ratio à suä sede isturbatur: in rebus, verö, civilibus ac communi famă, uti auribus licet, certë fidere auribus partim expedit.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

Ad conspectum arboris nimiùm
efflorescentis.

Ecce istic arborem flosculis nimio quàm onustam. Fieri non otest, ut flores hi omnes adoescant, et spem fructùs edant : unus alterum et humore spoliat et incremento.

Non equidem nimis mihi gestit animus videre infantiam plus aequo feracem : in præcocibus hisce initiis, una facultas detrahit alteri ; tandemque, animum succi expertem sterilemque prorsùs relinquit. Ut, ergo, in more nobis est quosdam ex superfluis hisce ac nimiùm numerosis floribus avellere, ut eo magis crescant reliqui ; ita, non minimæ prudentiæ est, moderari primos hosce præmaturæ pueritiæ exceSSlS.

Neque aliter profectò se habet in re professionis Christianae. Subita ac prodiga gratiæ ostentatio facilè implere potest et oculos vanâ admiratione, et os futili elogio ; vix unquam sero fructu gremium, tandem, impletura. Quod ad me ; stet mihi, neque nimium promittere, neque majorem quàm est de me expectationem aliorum ciere. Malo de me conquerantur homines quòd minus pollicear, quàm quòd parum præstem.

[ocr errors]

On the report qfa mam suddenly struck XII. De quodam subitâ morte,in actu pec

dead, in his sin.

I cANNot but magnify the justice of God; but, withal, I must praise his mercy. It were woe with any of us all, if God should take us at advantages. Alas ! which of us hath not committed sins, worthy of a present rewenge ? Had we been also sur

cati, abrepto.

NoN possum nom Dei justitiam summâ laude prosequi; ita, tamen, ut non minùs interea laudem ejus misericordiam. Miserrimè nobis cederet, si Deus omnem de nobis vindictæ ansam arriperet. Vae mihi ! quis nostrùm non æquè commisit peccata, prised in those acts, where had we been P

O God, it is more than thou owest us, that thou hast waited for our repentance: it is no more than thou owest us, that thou plaguest our offences. The wages of sin is death; and it is but justice, to pay due wages. Blessed be thy justice, that hast made others examples to me: blessed be thy mercy, that hast not made me an example unto others.

praesentanea ultione dignissima? Si in malorum illorum actuum flagrantia subito nos surripuisset vindex Deus, ubi fuissemus 2 O Deus, plus est quam nobis misellis debes, quðd poenitentiam nostram usque expectasti : non minus est quam nobis debes, quðd peccata nostra graviter ulcisceris. Stipendium peccatimors est; stipendium verö merentirependere, justitiae est. Benedicta sit semper justitia tua, qui mihi fecerisalios justae severitatis exempla: benedicta sit misericordia tua, qui me aliis exemplum ropinare gratiosissimè distueriS.

-

On the view of the heaven and the earth. XIII.

WHAT a strange contrariety is here! The heaven is in continual motion; and yet, there is the only place of rest: the earth ever stands still; and yet, here is nothing but unrest and unquietness. Surely, the end of that heavenly motion is for the benefit of the earth; and the end of all these earthly turmoils is our reposal in heaven. Those, that have imagined the earth to turn about and the heavens to stand still, have yet supposed, that we may £f or sit still on that whirling globe of earth: how much more may we be persuaded of our perfect rest, above those moving spheres!

[blocks in formation]

Ad conspectum cali et terra.

O STUPENDAM contrarietatem Perpetuo movetur coelum; et tamen, solus est quieti locus: terra è contra semper quiescit; et tamen, nihilibi est praetermolestas agitationes, motus irrequietos. Certé, finis illius coelestis circumvolutionis unicum est terrae beneficium; terrenarum verö istarum concitationum constantisque vexationis finis unicus est quies in coelis. Ii, qui imaginati sunt terram circumvolvi coelumque immotum consistere, supposuerunt hoc tamen fieri, ut nobis in hoc circumquaque rapto terrae globo quietis sive stare sive sedere interim liceret: quantômagis suaderi nobis potest, perfectam beatis omnibus requiem, super mobiles hasce sphaeras repositam esse !

Parum refert, 6 Deus, quibus me, breviculo hoc spatio, curarum motibus agi contigerit; dummodó, certum mihi sit, non multo post tempore, aeternam tecum in coelis requiem indubio reponi.

- – ------

On occasion of a red-breast coming in-XIV. Ad conspectum erithaci cubiculum

to his chamber, and singing.

PRETTY bird, how cheerfully dost thou sit and sing; and yet knowest not where thou art, nor where thou shalt make thy next meal, and at night must shroud thyself in a bush for lodging! What a shame is it for me, that see before me so liberal provisions of my God, and find myself set warm under my own roof; yet am ready to droop under a distrustful and unthankful dulness! Had I so little certainty of my harbour and purveyance, how heartless should I be, how careful! how little list should I have, to make music to thee or myself! Surely, thou camest not hither without a Providence. God sent thee, not so much to delight, as to shame me; but all in a conviction of my sullen unbelief, who, under more apparent means, am less cheerful and confident. Reason and faith have not done so much in me, as in thee mere instinct of nature. Want of foresight makes thee more merry, if not more happy, here, £ foresight of '' ter things maketh me.

[blocks in formation]

suum intrantis, canentisque.

BELLA avicula, quâm tu alacris istic sedes et cantillas; et tamen nescis aut ubisis, aut unde tibi coenam comparare possis, aut in quo demum arbusculo tibi licebit postmodó pernoctari! Quâm me jam pudet mei, qui, ubi tam largam mihi alimoniam munifică Dei manu parari videam, meque sentiam aedibus hisce meis tuto ac commodè insidentem; tristi tamen quâdam et ingrată diffidentia languescere videor! Ego verö si aequè incertus essem aut domicilii aut alimenti, quâm moestus essem, quâm solicitus! uantilla mihilubido foret, aut tibi cantandi aut mihi insi! Certè, non sine F'. venisti tu huc. Misit nempe te huc Deus, non tam ut £ res mihi animum, quam ut me pudore justo suffunderes; convinceresque tetricae cujusdam infidelitatis, qui, cum media palam abundè suppetant, mint's tamen aut gestiam aut confidam. Ratio ac fides non tantum apud me valuerunt, quantum merus apud te naturae instinctus. Ipsa haec futuri nescientia hilariorem te praestat foelicioremoue, quam me certa conditionis melioris praescientia. O Deus, non minuitur Providentia tua donis illis, quae mihi, super bruta haec animalia, benignus indulsisti: nolisinere, ut majora hac adminicula impedimento mihi sint, quð minus et sanctë securus sim et fidenter alacris.

-

On occasion of a spider in his XV. Ad conspectum arance in fenestra la

window. THERE is no vice in man, whereof there is not some analogy in

titantis. NULLUM in homine vitium est, cujus imago quadam et analo

« PreviousContinue »