Page images
PDF
EPUB
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Της φυσεως γραμματευσης, τον καλαμον αποβρεχων εις νουν.

Vet. Auct. apud Suidam.

Multa dies variusque labor mutabilis evi
Rettulit in melius multos alterna revisens
Lusit, et in solido rursus fortuna locavit. Virg.

PUBLISHED BY

C. AND A. CONRAD & co. PHILADELPHIA ; CONRAD, LUCAS, & co. BALTIMORE; SOMERVILL AND CONRAD, PETERSBURG ; AND BONSAL, CONRAD, & co. NORFOLK.

1809.

170101

ASTOR, LENOX AND TILDCN FOUNDATIONS.

1908

ADVERTISEMENT,

BY MR. REED.

THE mertis of our great dramatick bard, the pride and glory of his country, have been so amply displayed by persons of various and first-rate talents, that it would appear like presumption in any one, and especially in him whose name is subscribed to this advertisement, to imagine himseif capable of adding any thing on so exhausted a subject. After the labours of men of such high estimation as Rowe, Pope, Warburton, Johnson, Farmer, and Steevens, with others of inferior name, the rank of Shakspeare in the poetical world is not a point at this time subject to controversy. His pre-eminence is admitted; his superiority confessed. Long ago it might be said of him, as it has been, in the energetick lines of Johnson, of one almost his equal,

“At length, our mighty bard's victorious lays
“Fill the loud voice of universal praise;
“And baffled spite, with hopeless anguish dumb,

“ Yields to renown the centuries to come." a renown, established on so solid a foundation, as to bid defi. ance to the caprices of fashion, and to the canker of time.

Leaving, therefore, the author in quiet possession of that fame which neither detraction can lessen nor panegyrick increase, the editor will proceed to the consideration of the work now presented to the publick.

It contains the last improvements and corrections of Mr. Steevens,* by whom it was pepared for the press, and to whom the

* Of one to whom the readers of Shakspeare are so much obliged, a slight memorial will not here be considered as mis. placed.

GEORGE STEEVENS was born at Poplar, in the county of Middlesex, in the year 1736. His father, a man of great respect. ability, was engaged in a business connected with the East India Company, by which he acquired an handsome fortune. Fortunately for his son, and for the publick, the clergyman of the place was Dr. Gloucester Ridley, a man of great literary accomplishments, who is styled by Dr. Lowth poeta natus. With this gentleman an intimacy took place that united the two families closely together, and probably gave the younger branches of each that taste for literature which both afterwards ardently cultivated. The first part of Mr. Steevens's education he recieved under Mr. Wooddeson, at Kingston-upon-Thames, where he had for his school-fellows George Keate the poet, and Edward VOL. I.

B

praise is due of having first adopted, and carried into execu: tion, Dr. Johnson's admirable plan of illustrating Shakspeare by the study of writers of his own time. By following this track, most of the difficulties of the author have been overcome, his

Gibbon the historian. From this seminary he removed in 1753 to King's College, Cambridge, and entered there under the tui. tion of the Reverend Dr. Barford. After staying a few years at the University, he left it without taking a degree, and accepted a commission in the Essex Militia, in which service he continued a few years longer, In 1763 he lost his father, from whom he inherited an ample property, which if he did not lessen he certainly did not increase. From this period he seems to have dea termined on the course of his future life, and devoted himself to literary pursuits, which lie followed with unabated vigour, but without any lucrative views, as he never required, or aca cepted, the slightest pecuniary recompence for his labours. His first residence was in the Temple, afterwards at Hampton, and lastly at Hampstead, where he continued near thirty years. In this retreat his life passed in one unbroken tenor, with scarce any variation, except an occasional visit to Cambridge, walking to London in the morning, six days out of seven, for the sake of health and conversation, and returning home in the afternoon of the same day. By temperance and exercise he continued bealthy and active until the last two years of his life, and to the con clusion of it did not relax his attention to the ilļustration of Shakspeare, which was the first object of his regard, He died the 22d of January, 1800, and was buried in Poplarchapel.

To the eulogium contained in the following epitaph by Mr. Hayley, which differs in some respects from that inscribed on the monument in Poplar chapel, those who really knew Mr. Stefa vens will readily subscribe:

“Peace to these ashes! once the bright attiro
“Of STEEVENS, sparkling with æthereal fire!
“Whose talents, varying as the diamond's ray,
$Could fascinate alike the grave or gay!

"How oft has pleasure in the social hour
"Smiļd at his wit's exhilirating power!
"And truth attested, with delight intense,
“The serious charms of his colloquial sense!
"His genius, that to wild luxuriance swellid,
"His iarge, yet latent, charity exceli'de
“Want with such true beneficence he c!card,
"All that his bounty gave his zeal endear'd,

"Learning, as vast as mental power could selge,
" in sport displaying and with grateful case,
"Lightly the stage of chequer'd life he trod,
"Careless of chance, conțiding in his God!

“ This tomb may perish, but not so his name
" Who shed new lusture upon $A KAPEAB3's fame!"

« PreviousContinue »