Page images
PDF

δε από Εφύρας της Θεσπρωτίδος απογόνους Αντίφου και Φειδίππου, των Θετταλού του Ηρακλέους, επελθόντας από Θετταλού, του εαυτών προγόνου, την χώραν ονομάσαι. είρ[η

ται] δε και Νεσσωνές ονομασθήναι ποτε από Νέσσωνος του 5 Θετταλού, καθάπερ και η λίμνη. .

[ocr errors]

ΤΩΝ ΣΤΡΑΒΩΝ ΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ

ΤΟΥ ΔΕΚΑΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑ.

Το δέκατον * τα* περιέχει Αιτωλίας και τας παρακειμένας νήσους, έτι
δε Κρήτην πασαν, ή και μάλιστα έγχρονίζει, νόμιμα τε αυτης διηγού-
μενος και των Κουρήτων, προς δε και των Ιδαίων Δακτύλων την έν 5
αυτη γένεσιν και τιμής και όργια επεξιών και το ίδιον δε γένος Στρά-
βων από Κρήτης λέγειέτι δε και τας περί Κρήτης νήσους, πολλας
ούσας, περιέχει το βιβλίον, εν αις εισι και αι Σποράδες και των Κυ-
κλάδων ενιαι.

[ocr errors][merged small]
[ocr errors]

1. Επειδή η Εύβοια παρά πάσαν την παραλίαν ταύτην παραβέβληται, την από Σουνίου μέχρι Θετταλίας, πλην των

[ocr errors]

άκρων εκατέρωθεν, οικείον αν είη συνάψαι τοίς ειρημένοις τα περί την νήσον, είθ' ούτω μεταβήναι πρός τε τα Αιτωλικά και τα Ακαρνανικά, άπερ λοιπά εστι τών της Ευρώπης μερών. . 2. Παραμήκης μεν τοίνυν εστίν η νήσος επί χιλίους σχε5 δόν τι και διακοσίους σταδίους από Κηναίου προς Γεραιστόν,

το δε πλάτος ανώμαλος, κατά δε το πλέον όσον πεντήκοντα και εκατόν σταδίων. το μέν ούν Κήναιόν εστι κατά Θερμοπύλας και τα έξω Θερμοπυλών επ' ολίγον, Γεραιστός δε και A. 682

Πεταλία προς Σουνίο. γίνεται ούν αντίπορθμος τη τε Ατ10 τική και Βοιωτία και Λοκρίδι και τοίς Μαλιεύσι. διά δε την

στενότητα και το λεχθέν μήκος υπό των παλαιών Μάκρις ωνομάσθη. συνάπτει δε τη ηπείρω κατά Χαλκίδα μάλιστα, κυρτή C. 445 προπίπτουσα προς τους κατά την Αυλίδα τόπους της Βοιω

τίας και ποιούσα τον Εύριπον, περί ου διά πλειόνων ειρήκα15 μεν, σχεδόν δέ τι και περί των αντιπόρθμων αλλήλοις τόπων

κατά τε την ήπειρον και κατά την νήσον εφ' εκάτερα του Εύ

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« PreviousContinue »