Page images
PDF
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

ΤΩΝ ΣΤΡΑΒΩΝ ΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ

ΤΟΥ ΕΝΝΑΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑ.

Εν τω εννάτω [τα] περί της Ελλάδος, Αθηνών μάλιστα πανηγυρικήν έκφρασιν, και Βοιωτίας και Θετταλίαν μετά της παραλίας ταύτης.

[ocr errors][ocr errors]

CAPUT I. 1. ΙΠεριωδευκόσι δε την Πελοπόννησον, ην πρώτην έφα- C. 390 μεν και ελαχίστην των συντεθεισών την Ελλάδα χερρονή- Α. 598 10 σων, εφεξής αν είη τας συνεχείς επελθείν. ήν δε δευτέρα μεν

η προστιθείσα τη Πελοποννήσω την Μεγαρίδα» τρίτη δε η πρός ταύτη προσλαμβάνουσα την Αττικής και την Βοιωτίας και της Φωκίδος τι μέρος και των Επικνημιδίων Λοκρών, ή ώστε τον Κρομμυών[α Μεγαρέων] είναι, και μη Κορινθίων:

[ocr errors]

. IX. CAP. 1. 5. 1- 3. περί τούτων ούν ........ φησί δ' Εύδοξος, εί τις νοήσειεν από των Κεραυνίων ορών επί Σούνιον, το της Αττικής άκρον, επι τα προς έω μέρη τεταμένην ευθείαν, εν δεξιά μέν απολείψεις την Πελοπόννησον όλην προς νότον, εν αριστερά δε και

προς την άρκτον την από των Κεραυνίων ορών συνεχή παρα- 5 Α. 599 λίαν μέχρι του Κρισαίου κόλπου και της Μεγαρίδος και συμ

πάσης της Αττικής νομίζει δ' ουδ' αν κ[οιλαίνεσθαι σφόδρα]
την ηιόνα την από Σουνίου μέχρι [του Ισθμού, ώστε μεγάλης]
έχειν επιστροφήν, ει μη προσήν τη Γήιόνι ταύτη και τα συν-
εχή τω Ισθμό χωρία τα .................... Ερμιονι- 10
κον και την ακτήν· ώς δ' αύ[τως την ηιόνα από των Κεραυ-
ν]ίων επί τον Κορινθιακόν κόλπον έχειν τινά τοσαύτην επι-

[ocr errors]

στροφήν, ώστε κοιλαίνεσθαι κολποειδώς καθ' αυτήν, όπου το

Ρίον και το Αντίρριον συναγόμενα εις στενόν ....... [την] έμφασιν ταύτην· ομοίως δε και τα περί ...... τον μυχόν, εις

& καταλήγειν συμβαίνει την ...... θάλατταν. 5 2. Ούτω δ' ειρηκότος Ευδόξου, μαθηματικού ανδρός και

σχημάτων έμπείρου και κλιμάτων και τους τόπους τούτους εί- C. 391 δότος, δεϊ νοείν τήνδε την πλευράς της Αττικής συν τη Μεγαρίδι την από Σουνίου μέχρι Ίσθμού κοίλην μέν, αλλ' επί μι

κρόν. ενταύθα δ' έστι κατά μέσης που την λεχθείσαν γραμ10 μήν και Πειραιεύς, το των Αθηνών επίνειον. διέχει γάρ του

μεν Σχοινούντος του κατά τον Ισθμόν περί τριακοσίους πεντήκοντα σταδίους, του δε Σουνίου τριάκοντα και τριακοσίους· [τόσ]ον πώς έστι διάστημα και το επί Πηγάς από του

Πειραιώς), όσονπερ και επί Σχοινούντα: δέκα δ' όμως στα[δί15 οις] πλεονάζειν φασί. κάμψαντι δε το Σούνιον προς άρκτον μεν ο πλούς, εκκλίνων προς δύσιν.

3. Ακτή δ' έστιν αμφιθάλαττος, στενή το πρώτον, είτ' εις την μεσόγαιαν πλατύνεται, μηνοειδή δ' ουδεν ήττον επιστροφήν λαμβάνει προς 'Ωρωπόν της Βοιωτίας, το κυρτόν έχουσαν

[ocr errors]
« PreviousContinue »