Page images
PDF

καταστροφής της, ανυμέναιος, άθλιος,

άνυμφος ούτος επικαλείτ' εν τοίς εκεί. ταύτα γάρ ομολογείται μεν και παρά των άλλων. ουκ εικός

δε τους αυτούς άμα μεν άθλιον νομίζειν βίον τον μη μετά 5 πολλών γυναικών, άμα δε σπουδαίον και δίκαιον τον των γυ

ναικών χήρον. το δε δή και θεοσεβείς νομίζειν και καπνοβάτας τους ερήμους γυναικών σφόδρα εναντιούται ταϊς κοιναΐς υπολήψεσιν. άπαντες γαρ της δεισιδαιμονίας αρχηγούς οίον

ται τας γυναίκας: αύται δε και τους άνδρας προκαλούνται 10 πρός τάς επί πλέον θεραπείας των θεών και εορτές και πο

τνιασμούς: σπάνιον δ' εί τις ανήρ καθ' αυτόν ζών ευρίσκεται τοιούτος. όρα δε πάλιν τον αυτόν ποιητήν, ά λέγει εισάγων τον αχθόμενον ταϊς περί τας θυσίας των γυναικών δαπάναις και λέγοντα:

επιτρίβουσι δ' ημάς οι θεοί, μάλιστα τους γήμαντας: αεί γάρ τινα

άγειν εορτήν έστ' ανάγκη τον δέ μισογύνην, αυτά ταύτα αιτιώμενον·

εθύομεν δε πεντάκις της ημέρας, 20 εκυμβάλιζον δ' επτά θεράπαιναι κύκλω,

αι δ' ολόλυζον. το μεν ούν ιδίως τους αγύνους των Γετών ευσεβείς νομίζεσθαι παράλογόν τι έμφαίνει το δ' ισχύειν εν τώ έθνει τούτω

την περί το θείον σπουδήν έκ τε ών είπε Ποσειδώνιος ουκ 25 άπιστητέον * και εμψύχων απέχεσθαι δι' ευσέβειαν * και εκ

της άλλης ιστορίας.

15

[ocr errors][ocr errors]

5. Λέγεται γάρ τινα των Γετών, όνομα Ζάμoλξιν, δουλεύσαι Πυθαγόρα, και τινα των ουρανίων παρ' εκείνου μαθεϊν, τα δε και παρ' Αιγυπτίων, πλανηθέντα και μέχρι δεύρο: επανελθόντα δ' εις την οικείαν σπουδασθήναι παρά τοϊς ηγεμόσι και τα έθνει, προλέγοντα τας επισημασίας: τελευτώντα 5 ! δε πείσαι τον βασιλέα κοινωνόν της αρχής αυτόν λαβείν, ως τα παρά των θεών εξαγγέλλειν έκανόν· και κατ' αρχάς μεν

ιερέα κατασταθήναι του μάλιστα τιμωμένου παρ' αυτούς θεού, C. 298 μετά ταύτα δε και Θεόν προσαγορευθήναι, και καταλαβόντα Α. 457 άντρώδες τι χωρίον άβατον τοις άλλοις ενταύθα διαιτάσθαι, 10

σπάνιον εντυγχάνοντα τοις εκτός, πλήν του βασιλέως και των
θεραπόντων συμπράττειν δε τον βασιλέα, δρώντα τους άν-
θρώπους προσέχοντας εαυτώ πολύ πλέον η πρότερον, ως εκ-
φέρoντι τα προστάγματα κατά συμβουλήν θεών. τουτί δε το
έθος διέτεινεν άχρι και εις ημάς, αεί τινος ευρισκομένου τοι- 15 )
ούτου το ήθος, δς τω μεν βασιλεί σύμβουλος υπήρχε, παρά
δε τοϊς Γέταις ωνομάζετο Θεός και το όρος υπελήφθη ιερόν,
και προσαγορεύουσιν ούτως· όνομα δ' αυτώ Κωγαίονον, ομώ-
νυμον τω παραρρέοντι ποταμώ. και δή ότε Βυρεβίστας ήρχε
των Γετών, εφ' δν ήδη παρεσκευάσατο Καίσαρ ο Θεός στρα- 20
τεύειν, Δεκαίνεος είχε ταύτην την τιμήν· και πως το τών έμ-
ψύχων απέχεσθαι Πυθαγόρειον του Ζαμόλξιος έμεινε παρα-
δοθέν.

[ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
« PreviousContinue »