Page images
PDF
EPUB

Anafest, & doubt

In. dem. ae.

Oυς διά θείου στόματος θρηνείς,
Τον εμόν και στον πολύδακρυν "Ιτυν

Έλληλη διερούς μόρπιν
An mon.
An. din.al

215

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

Ε Π Ο Υ.

[ocr errors]

235

240

(αι κακή Εποποποποποποποποποπού,

'Ιω ίω, έτω ιτώ ετώ ετώ

"Ιτω τις ώδε των εμών ομοπτέρων: Voch. διοι"Όσοι τευσπόρους αγροίκων γύας Δ. ΦιλΝέμεσθε, φύλα μυρία κριθοτράγων

άκι: Σπερμολόγων τε γένη ο.ι. ε.Ταχύ πετόμενα, μαλθακήν δέντα γήρυν: docA. ι "Όσα τ' έν άλoκι θαμα mo...ac.Βώλον αμφιτιττυβίζεθ' ώδε λεπτών Θυ. διά .Ηδομένα φωνά: (ιστικά Τιο τιο τιο τιο τιο τιο τιο τιο. δοκει ο γιατρσα θ' υμών κατά κήπους επί κισσού Οσελ., Κλάδεσι νομον έχει, Ο... Τάτε, κατ' όρεα, τά τε κοτινοτράγα, τά τε κομαρο

φάγα, α.. Μωρά/Ανύσατε πετόμενα προς έμαν αοιδάν. Αστριοτό τριοτο τοτοβρίξ: crelief

Κοί θ' ελείας παρ' αυλώνας οξυστόμους
μάλ'Eμπίδας κάπτεθ', όσα τευδρόσους γης τόπους
Εχετε λειμώνα - ερόεντα Μαραθώνος,
Aach. "Όρνις τε πτεροποίκιλος
C. θιω.ά'Ατταγάς ατταγάς.
dacta. Ων τεπί πόντιον οίδμα θαλάσσης

Φυλα μετ' αλκυόνεσσι ποτάται,
Δεύρ' ίτε πευσόμενοι τα νεώτερα,
Πάντα γάρ ενθάδε φύλαθροίζομεν

245

[ocr errors]

250

[ocr errors]

255

shrewd

Anapasts

260

- - 1-,

Οιωνών ταναοδείρων. δρεκλαιο "Ηκει γάρ τις δριμύς πρέσβυς,

Καινος γνώμην,

Καινών έργων τεγχειρητής. Τους. θιι.'Αλλ' τ' ες λόγους απαντα,

Δεύρο δεύρο δεύρο δεύρο. διεύθι - Toρoτoρoτoρoτoρoτές

.
Κικκαβαυ κικκαβαύ.

Toρoτoρoτoρoτoρoλιλιλίξ.
X

( Οράς τιν' όρνιν ; trims

Μα τον Απόλλω 'γω μεν ού:
Καίτοι κέχηνά γ' εις τον ουρανόν βλέπων.
"Αλλως άρ' οϋποψ, ως έoικο, ές την λόχμην
'Εμβάς επώζε, χαραδριον μιμούμενος.

ΠΕΙΣ ΕΤΑΙΡΟΣ.

[ocr errors]

ΕΥΕΛΠΙΔ Η Σ.

265

ΦΟΙΝΙΚΟΠΤΕΡΟ Σ.

Τοροτιξ τοροτίξ. Trochaic tetram. Cat. freies a HEIΣΘΕΤΑΙΡΟΣ.c. (

. Ωγάθ', άλλα χουτοσί και δή τις όρνις έρχεται.

[ocr errors]

270

ΕΥΕΛΠΙΔ Η Σ.

peacek

Νη Δί' όρνις δητα. Τίς ποτ' εστίν ; Ου δήπου ταώς και

[merged small][merged small][ocr errors]

Ούτος ου των ηθάδων τώνδ' ών οράθ' υμείς αεί,
'Αλλα λιμναίος.

Ο Ρ Ν ΙΘ Ε Σ.

23

ΠΕΙΣΘ ΕΤΑΙΡΟ Σ.

'Εξ έποπος, εγώ δε τούτου πάππος, ώσπερ ει λέγοις

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
« PreviousContinue »