Page images
PDF
[ocr errors][ocr errors]

δρα ποθούσι την τών ενδόξων και παλαιών γνώσιν προσ-
λαμβάνει δε τώ μήκει και το πλήθος των εποικησάντων την
" α / ν Α' w α - 3 w ν
χώραν Ελλήνων τε και βαρβάρων, και οι συγγραφείς, ουχί τα
αυτά γράφοντες περί των αυτών, ουδε σαφώς πάντα ών εν
τους πρώτοις εστιν Όμηρος, εικάζειν περί των πλείστων πα-
Α' κιν & W. ν 4 ' αν ν w κ» λ/ 6:
ρέχων, δεί δε και τα τούτου διαιτάν και τα τών άλλων, υπο-
γράψαντας πρότερον εν κεφαλαίω την τών τόπων φύσιν.
2. Από δή της Κυζικηνής και των περί Αίσηπoν τόπων
και Γράνικoν μέχρι Αβύδου και Σηστού τήν της Προποντίδος
παραλίαν είναι συμβαίνει, από δε Αβύδου μέχρι Λεκτού τα
περί Ίλιον και Τένεδον και Αλεξάνδρειαν την Τρωάδα πάν-
ν Α' & Α' c και/ ν ην Αν Αυ
των δή τούτων υπέρκειται ή Ίδη το όρος, μέχρι Λεκτού κα-
/ 2 ν Αν ν Α' •Α ν ν Αν αν
θήκουσα από Λεκτού δε μέχρι Καϊκου ποταμού και των Κανών
λεγομένων εστί τα περί Άσσον και Αδραμύττιον και Αταρνέα
ν Α' ν ν 2 -- w / τ- Αν 2 /
και Πιτάνην και τον Ελαϊτικόν κόλπον οίς πάσιν αντιπαρήκει
ή τών Λεσβίων νήσος είθ' εξής τα περί Κύμην μέχρι Έρμου
και Φωκαίας, ήπερ αρχή μεν της Ιωνίας εστί, πέρας δε της
Αιολίδος, τοιούτων δε των τόπων όντων, ο μεν ποιητής από
τών περί Αίσηπoν τόπων και των περί την νύν Κυζικηνήν
χώραν υπαγορεύει μάλιστα τους Τρώας άρξαι μέχρι του Καϊκου
ποταμού διηρημένους κατά δυναστείας εις οκτώ μερίδας ή και
εννέα το δε των άλλων επικούρων πλήθος εν τούς συμμάχοις
διαριθμείται.
3. Οι δ' ύστερον τους όρους ου τους αυτούς λέγουσι και
τους ονόμασι χρώνται διηλλαγμένως, αιρέσεις νέμοντες πλείους,

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

μεν την στρατιάν κατά τον αυτόν χρόνον, καθ' ον και Πεν-
θίλος αλλά τον μεν του Πενθίλου στόλον φθήναι περαιωθέντα
εκ της Θράκης εις την Ασίαν, τούτους δε περί την Λοκρίδα
και το Φρίκιον όρος διατρίψαι πολύν χρόνον, ύστερον δε δια-
βάντας κτίσαι την Κύμην την Φρικωνίδα κληθείσαν από του
Λοκρικού όρους, -
4. Τών Αιολέων τοίνυν καθ' όλην σκεδασθέντων την χώ-
ραν, ήν έφαμεν υπό του ποιητού λέγεσθαι Τρωικήν, οι * δ'*
ύστερον, οι μεν πάσαν Αιολίδα προσαγορεύουσιν, οι δε μέρος,
και Τροίαν οι μεν όλην, οι δε μέρος αυτής, ουδέν όλως αλλή-
λοις ομολογούντες, ευθύς γάρ επί τών κατά την Προποντίδα
τόπων ο μεν Όμηρος από Αισήπου την αρχήν ποιείται της
Τρωάδος Εύδοξος δε από Πριάπου και Αρτάκης, του εν τη
Κυζικηνών νήσω χωρίου ανταίροντος τώ Πριάπω, συστέλλων
επ' έλαττον τους όρους Δαμάστης δ' έτι μάλλον fσυστέλλει
από Παρίου και γάρ ούτος μέν έως Λεκτού προάγει, άλλοι
δ' άλλως Χάρων δ' ο Λαμψακηνός τριακοσίους άλλους αφαι-
ρεί σταδίους, από Πρακτίου αρχόμενος τοσούτοι γάρ εισιν
από Παρίου εις Πράκτιον έως μέντοι Αδραμυττίου πρόεισι,
Σκύλαξ δε ο Καρυανδεύς από Αβύδου άρχεται ομοίως δε την
Αιολίδα Έφορος μεν λέγει από Αβύδου μέχρι Κύμης, άλλοι
δ' άλλως,
5. Τοπογραφεί δε κάλλιστα την όντως λεγομένην Τροίαν
ή της Ίδης θέσις, όρους υψηλού βλέποντος προς δύσιν και την
ταύτη θάλατταν, μικρά δ' επιστρέφοντος και προς άρκτον και
την ταύτη παραλίαν, έστι δε αύτη μεν της Προποντίδος από

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« PreviousContinue »