Ekologie a ekonomika Třeboňska: Z výsledků stejnojm. kolokvia ... Sborník předn. Třeboň 1978, Volume 2

Front Cover
Botan. úst. ČSAV, 1978 - 6 pages

Bibliographic information