Elasticité linéaire

Front Cover
Masson et Cie Editeurs , Jan 1, 1968 - Education - 753 pages

Elasticité Linéaire

Liviu Solomon

Préface du Pr. P. Germain

Masson et Cie Editeurs

1968

 

 

« Il s’agit la d’un travail considérable et d’une utilité incontestable pour le spécialiste ; mais l’étudiant et l’ingénieur retireront de l’étude de ce traite un large profit car ils y trouveront le complément indispensable aux initiations et aux présentations données dans d’autres ouvrages. Tel ou tel lecteur pourra ici, ou lui préférer un autre mode d’exposition ou souhaiter un éclairage diffèrent, mais je pense que tous apprécieront cette mise au point exhaustive qui traite aussi complètement un ensemble de problèmes dont l’intérêt mathématique et l’importance pratique dans l’art de l’ingénieur sont d’une si grande portée »  (Préface, P. Germain, Professeur a la Faculté des Sciences de Paris)

 

 

What people are saying - Write a review

User Review - Flag as inappropriate

I had the honor to study from this book which provides clarity in understanding mechanics of elastic media. It prints rigor for those who are studying and the accessibility of reading invites to a careful analysis. Study from this book was a phase of improvement and the retrieval of it was a joy. Iulian Girip 

User Review - Flag as inappropriate

The book (both in the French and Romanian editions) is one of the most remarkable and valuable works in the field of elasticity. The mathematical and mechanical treatment of the subjects is complete and exemplary with demonstrations, reviews and examples carefully chosen. The book is clear and pleasant. I recommend it to everyone who prepares a PhD in the field of mechanical engineering and the mechanics of deformable media and those already working in the field. Veturia Chiroiu 

Contents

Common terms and phrases

About the author (1968)

LIVIU SOLOMON

May 25, 1927 (Bucharest, Romania) – June 7, 2013 (Paris, France) 

Education

Faculty of Mathematics University of Bucharest (1945-1948; completed four-year program in three years). PhD in Moscow, 1950-1953, under the leadership of the reputed scientist in Applied Mathematics and Mechanics – Iurii Nikolaevich Rabotnov.

Liviu Solomon worked at the Institute of Mechanics of the USSR Academy of Sciences. His thesis was considered as one of the most remarkable works of that period in the field of Elasticity. Among the major aspects covered by Liviu Solomon in his doctoral thesis are the contact of elastic bodies and fractures without plastic passage, for anisotropic bodies, and the concepts and balance of energy and entropy in Thermodynamics.

Career

Associate Professor at the Department of Elasticity, Faculty of Mathematics, University of Bucharest, 1953 – 1971.

He held courses of Elasticity and Mechanics of Deformable Mediums. He had as students: Liviu Dinu, Adelina Georgescu, Nicolae Viorel, Tudor Sireteanu, Viorel Visarion, Dragos Drãghicescu, Eugen Soos, Gheorghe Dincă, Iulian Beju, Veturia Niță (Chiroiu).

Professor at the Université de Poitiers, Laboratoire de Méchanique Théoretique, 1971 – 1992.

He collaborated with Paul Germain (secrétaire perpetuel de l’Académie des Sciences), A. Cimetière, M. Hocquemiller.

He has taught courses on: Dimensional Analysis, Material Breaking, Deformable Medium Mechanics, Computational Analysis and DEA (Deep Studies): Mechanics.

Essential contribution: L. Solomon, Elasticité Lineaire, Masson, Paris 1968.

Preface by Paul Germain

About L. Solomon’s Elasticité Lineaire (brief notes by Liviu Dinu)

1. The first three prints of this book sold out immediately.

2. For a long time, this book would be on every French researcher’s desk.

3. The book was translated and published in Romanian in 1969 as Elasticitate liniară. Introducere matematică în statica solidului elastic, at Editura Academiei. The Romanian edition is now available on Google Books, in its entirety.

4. The book elaborated on the Linear Elasticity course that Liviu Solomon held at the Bucharest University. An example of the Professor’s pursuit of excellence.

5. The bibliography included in the book reflects the Romania stage of his career.  

6. Another outstanding course developed by Liviu Solomon (“Metode variaționale în Teoria Elasticității”/ “Variational methods in the Elasticity Theory”), through which a whole generation of Romanian researchers had access to the essence of natural language functional analysis, course held at the Bucharest University, was never published, only due to reservations the Professor himself had, not satisfied that the course content was enough amplified.  

7. Liviu Solomon did not leave a complete list of published works. A short list was initiated posthumously by Mrs. Veturia Chiroiu, former student and collabora

(Romanian)

Liviu Solomon s-a născut la București pe 25 mai 1927, a trăit în Franța din 1971 și s-a stins din viață la Paris, pe 7 iunie 2013.

Studii

Facultatea de Matematică, Universitatea din București (1945-1948, patru ani în trei).

Doctorat la Moscova, 1950- 1953, sub conducerea reputatului om de știință din domeniul Matematicii Aplicate și Mecanicii – Iurii Nikolaevich Rabotnov. A lucrat la Institutul de Mecanică al Academiei de Științe URSS. Teza sa a fost apreciata ca fiind una dintre cele mai remarcabile lucrări elaborate în aceea perioadă în domeniul elasticității. Dintre problemele majore tratate de Liviu Solomon în teza sa de doctorat se află contactul corpurilor elastice și fisurilor fără trecere în domeniul plastic, pentru corpuri anizotrope, și concepte și bilanțul energiei și entropiei în termodinamică.

Cariera

Conferențiar la Catedra de Elasticitate, Facultatea de Matematică, Universitatea din București, 1953 – 1971. A ținut cursuri de Elasticitate și de Mecanica Mediilor Deformabile.

A avut ca studenți pe Liviu Dinu, Adelina Georgescu, Nicolae Viorel, Tudor Sireteanu, Viorel Visarion, Dragoș Drăghicescu, Eugen Soos, Gheorghe Dincă, Iulian Beju, Veturia Niță (Chiroiu).

Profesor la Université de Poitiers, Laboratoire de Méchanique Théoretique, 1971 – 1992.  

A colaborat cu profesorii Paul Germain (secrétaire perpetuel de l’Académie des Sciences), A. Cimetière, M. Hocquemiller.

Domenii de interes: elasticitate și mecanica mediilor deformabile, analiză dimensională, ruperea materialelor, analiză computațională.

A predat cursuri de: Analiză dimensională, Ruperea materialelor, Mecanica mediilor deformabile, Analiza computațională și DEA (Studii Aprofundate): Mecanică. 

Opera fundamentală: Elasticité lineaire, publicată la editura Masson, Paris, în 1968.

Lucrarea poate fi consultată acum în întregime pe Google Books.

Prefața de Paul Germain

Despre Elasticité lineaire (câteva scurte note de Liviu Dinu)

1. Primele trei ediții ale acestei cărți s-au epuizat imediat.

2. Această carte putea fi văzută “à l’époque” pe biroul de lucru al fiecărui cercetător francez.

3. Cartea a fost tradusă în românește la Editura Academiei (1969) sub titlul  Elasticitate liniară. Introducere matematică în statica solidului elastic. Lucrarea poate fi consultată acum în întregime pe Google Books.

4. Bibliografia Liviu Solomon inclusă în această carte reflectă “perioada românească” de activitate științifică.

5. Cartea este o formă mult amplificată a unui Curs de “Elasticitate liniară” ținut la Universitatea din București. Ea dă măsura perfecționismului profesorului. 

6. Însă. Un alt curs EXCEPȚIONAL (“Metode variaționale în Teoria Elasticității”) prin care o generație românească de viitori cercetători au avut acces la esența limbajului natural de analiză funcțională, curs ținut tot la Universitatea din București, nu a fost publicat din cauza unor scrupule teribile ale Profesorului. Acestea au făcut imposibilă găsirea formei amplificate care să-l satisfacă. O altă față a perfecționismului.

7. Un exemplu emoționant de scrupul al Profesorului. Eram la Paris, la Biblioteca Universității Paris 6 (de Matematici Aplicate). Mă plimbam printre rafturile de cărți. Întâmplător (se știe, nimic nu este întâmplător) privirea mi-a căzut pe Cartea (esențială) a Profesorului. Era atât de uzată; fusese prea mult solicitată (împrumutată). Asta mi-a atras atenția. Am luat-o din raft și am deschis-o. Surpriză: la sfârșitul cărții Profesorul (cine altcineva) lipise cca 5 sau 6 pagini (dactilografiate față-verso) împăturite în prealabil ca să convină formatului cărții. Paginile adăugate (și ele foarte citite) conțineau completări aduse textului cărții (la peste 20 de ani de la apariție !). Profesorul simțea că această Carte are încă mulți cititori și (impresionant) comunica cu aceștia (ignorând timpul) prin adăugarea / lipirea de completări. Adaugarea se făcuse în toate cele 3 sau 4 exemplare de care dispunea Biblioteca.

8. Tot perfecționismul a făcut să nu se găsească (postum) o listă completă de lucrări esențiale ale Profesorului. Doar câteva (prea puține) astfel de titluri ajung să fie cunoscute totuși, prin amabilitatea doamnei Veturia Chiroiu (care deține, ca fostă colaboratoare a Profesorului, o scurtă listă).

 

https://liviusolomon.com/

Paul Germain (préface) https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Germain_(math%C3%A9maticien)

Normalien, agrégé de mathématiques1, docteur ès sciences (thèse dirigée par Georges Valiron), il a été successivement maître de conférences à la Faculté des sciences de Poitiers et à l'Institut de mécanique et d’aérotechnique de Poitiers (1949-1954), professeur de mécanique à la Faculté des sciences de Lille et à l'Institut de mécanique des fluides de Lille (ONERA Lille) (1954-1958), professeur de mécanique à la Faculté des sciences de Paris (1958-1977), directeur de l'Office national d'études et de recherches aérospatiales (ONERA) (1962-1967), et enfin professeur de mécanique à l'École polytechnique2 (1973-1985).

En 1948, il fut aussi actionnaire de la Compagnie Industrielle des Aéromoteurs (CIAMO), d'avions-taxis, fondée par Claude de Cambronne au Maroc.

Paul Germain fut élu membre de l'Académie des sciences en 1970, il en a été secrétaire perpétuel de 1975 à 19963.

Bibliographic information